DOKUMENTY

Postup při přihlášení dítěte (dětí) na tábor:

1. Vyplníte a odešlete nezávazný formulář viz níže, pro náš základní přehled a rezervaci zájemců.

( V případě přihlášení dětí společně s jejich kamarády uveďte do přihlášky informaci ohledně jejich zájmu být společně ubytováni)

2. Následně si stáhněte a vytiskněte přihlášku na tábor a prohlášení o bezinfekčnosti viz níže. 

Vyplněnou přihlášku prosím nahrajte do formuláře viz níže, nebo ji můžete zaslat na náš email.   Po telefonické dohodě není problém dokumenty předat osobně či poštou.

( Dokument "prohlášení o bezinfekčnosti" nám prosím předejte osobně v den příjezdu dítěte na tábor. )

3. Následně Vám odešleme email s akceptací přihlášky na Vaši emailovou adresu.

4. Závaznost přihlášky dítěte na tábor nabývá platnosti okamžikem uhrazení částky 4 490,- Kč na účet: 716735002/5500 s variabilním symbolem: Datum narození dítěte.

V případě přihlášení více dětí z jedné rodiny je snížená cena za každé dítě na 3 990,- Kč

Veškeré Vaše osobní údaje a osobní údaje dítěte uvedené v přihlášce na tábor a dalších dokumentech budou použity pouze pro naši interní potřebu související s registrací dítěte na tábor a záležitosti s tímto související.