Obecní akce

Putovní 3D kino a další  atraktivní zábavní systémy ve Vaší obci !

Slevy pro obce a státní organizace

( příspěvkové organizace, spolky, sdružení, neziskové organizace, atd.)

My Vám nastavíme okamžitou slevu z našeho ceníku. Později si sami zajistíme kompenzaci této slevy u Vašeho zřizovatele či u subjektů ze soukromého sektoru se kterými spolupracujeme. 

Vše probíhá například jako obecní taneční zábava v sále, nebo venku.

My Vám zajistíme 3D kino (2D kino) "na klíč" včetně zapůjčení 3D brýlí, úhradu autorských poplatků a veškerou potřebnou legislativu. 

Vy si zajistíte pouze židle a samozřejmě občerstvení pro diváky. Naše 3D (2D) kino může mít charakter samostatné služby nebo může doplnit zábavní program na Vašich akcích. 

3D (2D) kino můžeme doplnit i našimi dalšími službami, viz informace níže.

Jakmile nás oslovíte s Vaší představou, společně vybereme nejlepší film pro Vaši akci.

Neprodleně Vás budeme informovat o konečné cenové nabídce po uplatnění slev. 

Další zábavní služby pro Vaše akce viz níže jsou vhodné pro jakékoliv publikum. Nadčasové zábavní systémy jako např. "virtuální realita" předčí Vaše očekávání !