Hudební akce

U hudebních akcí je většinou kladen důraz na kvalitu zvuku, korespondující s představou samotných vystupujících, na výkon použité aparatury, počet odposlechových cest, a další technické specifikace účinkujících, dle jejich zkušeností.